Karayiannas Developers v. the Carpenter: Case 794/2011

5997
33280
Christoforos Karayiannas & Son LTD lawsuit

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ενώπιον:  Στ.  Τσιβιτανίδου – Κίζη, Ε.Δ.

Αρ.  Αγωγής: 794/11

Μεταξύ:

Δρυξύλ Λτδ, από Δερύνεια

Ενάγουσας

και

Ch.  Karayiannas and Son Developers Ltd, από Παραλίμνι

Εναγομένης

Αίτηση ημερομηνίας 24.2.2012 για διαγραφή του Κλητήριου Εντάλματος και/ή της Έκθεσης Απαίτησης

Ημερομηνία:   25 Οκτωβρίου 2013

Εμφανίσεις:
Για τους Εναγομένους – Αιτητές:  Ο κ.  Χρίστος Κοσιάρης για Andrew Klydes LLLC
Για τους Ενάγοντες – Καθ΄ ων η Αίτηση: Ο κος Χαράλαμπος Αρτέμης για Σκορδής, Παπαπέτρου και Σία Δ.Ε.Π.Ε. (για να ακούσει απόφαση η κα Βρακά)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η αξίωση των εναγόντων στην αγωγή με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο,  είναι για το ποσό των €37.492.44 πλέον τόκους και έξοδα.  Όπως προβάλλεται στην Έκθεση Απαίτησης, οι ενάγοντες ασχολούνται με ξυλουργικές εργασίες ενώ οι εναγόμενοι με την  ανάπτυξη γης (developers).  Μεταξύ της περιόδου 1.1.2007 και 9.6.2011 οι ενάγοντες κατόπιν συμφωνίας με τους εναγομένους, προέβηκαν σε ξυλουργικές εργασίες σε οικοδομές που ανήγειραν οι τελευταίοι.  Για τις εν λόγω εργασίες οι ενάγοντες έκδιδαν τιμολόγια και διατηρούσαν χρεωπιστωτικό  λογαριασμό στο όνομα των εναγομένων, στον οποίον χρέωναν τις οφειλές από τις ξυλουργικές εργασίες και πίστωναν τις πληρωμές εκ μέρους των εναγομένων.  Ο  εν λόγω λογαριασμός στις 9.6.2011 δείκνυε χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος των εναγομένων ύψους €37.492.44.

Με την υπό κρίση Αίτηση οι εναγόμενοι – αιτητές αιτούνται την έκδοση Διατάγματος «με το οποίο να διατάσσεται η αναστολή (stay) ή/και ο παραμερισμός (set side) ή/και η ακύρωση ή/και ο τερματισμός της υπό τον ως άνω τίτλο και αριθμό Αγωγής ή/και του Κλητήριου Εντάλματος  ή/και της διαδικασίας, λόγω κατάχρησης της διαδικασίας και/ή abuse of process, καθότι οι Ενάγοντες – Καθ΄ ων η αίτηση καταχώρησαν την αγωγή υπ΄ αριθμόν 648/11, η οποία αφορά τα ίδια επίδικα θέματα και/ή ταύτιση των διαδίκων.

Η αίτηση στηρίζεται στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο Κεφ. 6, στους περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς Δ. 33 Θ10, Δ. 48 Θ. 1- 4, 8, 9, 10, 12, Δ. 16 Θ.9, στον περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60 άρθρα 1 – 3, 21, 22, 29, 30, στους  περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς Δ. 25, Θ.1, 2, 3 και 4, Θ.Θ. 2, 4, 9 και 26, Δ.19, Θ. 26, Δ.23, Θ.2, Δ.21, Θ.Θ.1 και 10, ως επίσης στην εγγενή εξουσία, διακριτική ευχέρεια και πρακτική του Δικαστηρίου.

Τα γεγονότα επί των οποίων στηρίζεται η Αίτηση εκτίθενται στην Ένορκη Δήλωση της Αφροδίτης Οικονόμου, ασκουμένης  δικηγόρου στο γραφείο Α. Klydes LLC, δικηγόρου των εναγόντων.

Η ενόρκως δηλούσα αναφέρει ότι γνωρίζει τα γεγονότα της υπόθεσης τόσο από πληροφορίες που έλαβε από τους εναγομένους και τον δικηγόρο τους όσο και από τον φάκελο της υπόθεσης και ότι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη  να προβεί στην Ένορκη Δήλωση.  Επί της ουσίας, αναφέρει ότι οι Ενάγοντες καταχώρησαν εναντίον των εναγομένων στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου και την αγωγή με αριθμό 648/11, με την οποία αξιώνουν «υπόλοιπα ποσά και/ή χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο θα μπορούσε να περιληφθεί εις την παρούσα υπό εξέταση υπόθεση».  Είναι η θέση της ότι η αγωγή με αριθμό 648/11 καλύπτει τα ίδια επίδικα θέματα, που εγείρονται στην παρούσα αγωγή και ότι «οι διαφορές μεταξύ των διαδίκων πηγάζουν μέσα από το ίδιο πλαίσιο γεγονότων και αντιπαράθεσης».  Πέραν τούτου ότι εκτός της ταύτισης των διαδίκων και των επιδίκων θεμάτων, «το αντικείμενο και  ή βάση της αγωγής είναι όμοιο και/ή παρόμοιο».  Τέλος διατείνεται ότι γι΄ αυτούς  τους λόγους η αγωγή με τον πιο πάνω πάνω αριθμό και τίτλο, πρέπει να απορριφθεί.

Οι ενάγοντες καθ΄ ων η Αίτηση καταχώρησαν Ένσταση η οποία βασίζεται στον περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμο Κεφ. 6, στους περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς, Δ. 48 Θ. 1 – 4, 8, 9, 10, 12 και Δ. 19, στη Δ. 64, στον περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60 και στην συμφυή εξουσία, διακριτική ευχέρεια και πρακτική του δικαστηρίου.

Ως λόγοι ένστασης προβάλλονται οι εξής:

«1. Η Αίτηση ημερομηνίας 24/12/2012 είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη.

 1. Η Αίτηση ημερομηνίας 24/2/2012 αποτελεί κατάχρηση της διαδικασίας. 
 1. Η ένορκη δήλωση που υποστηρίζει την Αίτηση 24/2/2012 γίνεται από (ασκούμενη) δικηγόρο και όχι από την ίδια την Αιτήτρια χωρίς να εξηγείται επαρκώς ή καθόλου γιατί δεν προέβηκε σε αυτή αξιωματούχος της Αιτήτριας.
 2. Η παρούσα αγωγή δεν αποτελεί κατάχρηση της διαδικασίας καθότι η αγωγή 648/11 (Ε.Δ.  Αμμοχώστου)  μπορεί να έχει τους ίδιους διαδίκους αλλά έχει διαφορετικά επίδικα θέματα με την παρούσα αγωγή εφόσον εδράζεται σε διαφορετικές δοσοληψίες και/ή (απλήρωτα) τιμολόγια και/ή υπηρεσίες.»

Τα γεγονότα που στηρίζουν την ένσταση εμφαίνονται στην Ένορκη Δήλωση του Γιώργου Χαραλάμπους, ενός εκ των διευθυντών της ενάγουσας εταιρείας.

Ο Ενόρκως Δηλών, επί της ουσίας της υπόθεσης, αναφέρει ότι η αγωγή, 648/11 Ε.Δ.  Αμμοχώστου έχει μεν τους ίδιους διαδίκους με την παρούσα,  αλλά διαφορετικά  επίδικα θέματα.  Η κάθε αγωγή αφορά διαφορετικές δοσοληψίες μεταξύ των διαδίκων, διαφορετικές υπηρεσίες και διαφορετικά τιμολόγια.  Στην Ένορκη Δήλωση επισυνάπτεται ως Τεκμήριο 1, δέσμη αντιγράφων καταστάσεων λογαριασμού για το τελικό ποσό των €37. 492,44 που είναι το αξιούμενο στην παρούσα αγωγή και ως Τεκμήριο 2, αντίγραφα καταστάσεων λογαριασμού για το τελικό ποσό των €73.381,13 που αξιούνται με την αγωγή αρ. 648/11.Τα ίδια τα τιμολόγια δεν επισυνάπτονται καθότι, όπως επεξηγείται, είναι σε πολύ λεπτό χαρτί και παρόλες τις προσπάθειες κατέστη αδύνατο να φωτοτυπηθούν.  Ως Τεκμήριο 3, επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα δύο επιταγών οι οποίες εκδόθηκαν από την εναγομένη εταιρεία προς όφελος των εναγόντων, οι οποίες δεν ετιμήθησαν.  Ο ενόρκως δηλών, παραδέχεται ότι οι επιταγές αφορούν μόνο την αγωγή αρ. 648/11 και όχι την παρούσα.

Προτού η υπό κρίση Αίτηση αχθεί σε ακρόαση, οι εναγόμενοι – αιτητές υπέβαλαν γραπτό αίτημα με το οποίο αιτούντο την παραχώρηση άδειας του Δικαστηρίου ώστε να καταχωρήσουν συμπληρωματική ένορκη δήλωση με την οποία αφενός μεν θα επεξηγείτο ο λόγος που οι διευθυντές των εναγομένων παρέλειψαν να προβούν οι ίδιοι σε ένορκη δήλωση που να υποστηρίζει την επίδικη Αίτηση και αφετέρου θα απαντούσαν στους ισχυρισμούς των εναγόντων που περιέχονται στην Ένορκη Δήλωση που συνοδεύει την ένσταση τους.  Οι ενάγοντες έφεραν ένσταση στο αίτημα και το Δικαστήριο (με άλλη σύνθεση) αφού άκουσε και τις δύο πλευρές απέρριψε το αίτημα των εναγομένων για καταχώρηση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης.

Κατά τις αγορεύσεις στην ακρόαση της επίδικης Αίτησης, ο κ.  Χρ.  Κοσιάρης εκ μέρους των εναγόντων – αιτητών, υπεστήριξε ότι οι διαφορές των διαδίκων πηγάζουν μέσα από το ίδιο πλαίσιο γεγονότων και αντιπαράθεσης και ως τούτου η καταχώρηση δύο αγωγών για τα ίδια επίδικα θέματα, συνιστά κατάχρηση της διαδικασίας.  Εφόσον, κατέληξε, η αγωγή με αριθμό 648/11 η οποία είναι προγενέστερη καλύπτει και τα θέματα της παρούσας αγωγής, η τελευταία θα πρέπει να απορριφθεί καθότι οι ενάγοντες «με παράλληλα ένδικα μέσα επιδιώκουν την επίτευξη του ίδιου και/ή όμοιου στόχου»

Εκ διαμέτρου αντίθετη ήταν η θέση του κ.  Αρτέμη εκ μέρους των εναγόντων – καθ΄ ων η Αίτηση.  Εισηγήθηκε ότι η Αίτηση αφέθηκε χωρίς  υποστηρικτικό υλικό και άρα ατεκμηρίωτη, εφόσον η υποστηρίζουσα αυτήν ένορκη δήλωση καταρτίστηκε αντικανονικά από δικηγόρο η οποία μάλιστα δεν επεξηγεί για ποιο λόγο προχώρησε η ίδια αντί των εναγομένων στον καταρτισμό της.

Επί της ουσίας, υπεστήριξε ότι μπορεί και οι δύο αγωγές να είναι μεταξύ των ιδίων διαδίκων, να καλύπτουν χρονικά δοσοληψίες της ίδιας περιόδου αλλά τα γεγονότα και η φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι διαφορετικά και συνεπώς και τα επίδικα θέματα είναι διαφορετικά και ξεχωριστά μεταξύ τους.  Οι αγωγές αναφέρονται σε διαφορετικές δοσοληψίες.  Οι ενάγοντες, πρόσθεσε, αντί να καταχωρήσουν μία αγωγή και να αξιώνουν €160.000= περίπου, διαχώρισαν τα τιμολόγια και τις οφειλές και καταχώρησαν δύο αγωγές, την παρούσα με την οποίαν αξιώνουν €37.492,44 και την αγωγή αρ.  648/11 με την οποία αξιώνουν €73.381.13.  Ήταν τέλος η θέση του  ότι  κατάχρηση της διαδικασίας υπάρχει εκ μέρους των εναγομένων οι οποίοι καθυστερούν με διάφορα διαδικαστικά μέτρα την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης.

Η Δ. 19. Κ. 26 επί της οποίας στηρίζεται η Αίτηση έχει ως εξής:

“26.    The Court or a judge may, at any stage of the proceeding, order to be struck out or amended any matter in any indorsement or pleading which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial or the action”.

Έχει επανειλημμένα υποδειχθεί τόσο από την Κυπριακή όσο και την Αγγλική Νομολογία και από αυθεντίες, ότι οι πρόνοιες τόσο της προαναφερόμενης Διαταγής όσο και της Διαταγής 27. Καν.  3 η οποία αφορά την διαγραφή ολόκληρου του δικογράφου, θα πρέπει να ασκούνται με φειδώ.  Πρόσθετα στην Κύπρο η θεραπεία αυτή θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις πρόνοιες του Άρθρου 30 του Συντάγματος που καθιερώνει το δικαίωμα κάθε διαδίκου να προσφεύγει στο Δικαστήριο και να προβάλλει τις θέσεις του.  Σχετική είναι η υπόθεση In Re Pelmaco Development Ltd(1991) 1 ΑΑΔ 246, 255 στην οποία αναφέρθηκαν τα εξής:

«Η διαγραφή δικογράφου, και ιδιαίτερα δικογράφου με το οποίο ο διάδικος επικαλείται την άσκηση της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο, το οποίο δικαιολογείται μόνο εφ΄ όσον το δικόγραφο κρίνεται αναντίλεκτα ανυπόσπαστο.  Διαφορετικά η διαγραφή θα συνεπαγόταν και παραβίαση του δικαιώματος διαδίκου να προσφύγει ενώπιον Δικαστηρίου στο οποίο δικαιούται να προσφύγει βάσει του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνεται από το άρθρο 30.1  του Συντάγματος».

Αλλά ακόμη και όπου η Έκθεση Απαίτησης δεν αποκαλύπτει αγώγιμο δικαίωμα λόγω παράλειψης αναφοράς σε ουσιώδη γεγονότα της υπόθεσης, το Δικαστήριο δεν απορρίπτει χωρίς άλλο την Αγωγή, αλλά μπορεί να δώσει άδεια Τροποποίησης του δικογράφου [Βλ.Annual Practice (1958) σελ.  575] όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

“And where the statement of claim in its present form discloses no cause of action because some material averment has been omitted, the court, while striking out the pleading, will not dismiss the action, but give the plaintiff leave to amend”.

Στο ίδιο σύγγραμμα στη σελ.  575 αναφέρεται ότι η Έκθεση Απαίτησης δεν διαγράφεται όπου και αποκαλύπτεται κάποια αιτία αγωγής όσο αδύνατη και εάν είναι η υπόθεση του Ενάγοντα.  Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας της αγωγής, δεν παρέχεται ευχέρεια για διαγραφή της, αν με την Έκθεση Απαίτησης προβάλλεται οποιοδήποτε ζήτημα που πρέπει να αποφασιστεί από το Δικαστήριο.

Αντίθετα, ξεκάθαρες περιπτώσεις διαγραφής αγωγής δυνάμει της Δ. 27 Καν. 3 μπορούν να αποτελέσουν απαιτήσεις όπου το Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να διατάξει την αιτούμενη  θεραπεία ή όπου αυτές αποτελούν δεδικασμένο [Βλ.  Annual Practice (1958) σελ. 575].

Οι προϋποθέσεις που το Δικαστήριο λαμβάνει υπ΄ όψιν στην έκδοση του δραστικού μέτρου απόρριψης αγωγής, συνοψίστηκαν στην υπόθεση Λοΐζος Λουκά ν.  Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Πολ.  Έφεση 4512, ημερ.  10.9.1999, ως ακολούθως:

«Προκύπτει από την εξέταση της Νομολογίας ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν στέργει σε ικανοποίηση αιτήματος για απόρριψη Αγωγής, για τον λόγο που προβλήθηκε, παρά μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι:

 1. Πράγματι το δικόγραφο του ενάγοντα δεν περιέχει έξω από κάθε αμφιβολία, αιτία Αγωγής, και
 2. Η Αγωγή δεν μπορεί να δικασθεί ύστερα από τροποποίηση που μπορεί νόμιμα το Δικαστήριο να επιτρέψει.

Διαφορετικά θα ήταν κενό γράμμα το Συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα εκάστου να προσφύγει στο Δικαστήριο για διάγνωση των δικαιωμάτων του σε συγκεκριμένη διαφορά.  Από την επισκόπηση της Νομολογίας διαφαίνεται μια σταθερή τάση φειδωλής χρήσης της εξουσίας για απόρριψη αγωγής που όπως η παρούσα, βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα».

Τούτων λεχθέντων επανέρχομαι στην υπό κρίση Αίτηση.

Η Έκθεση Απαίτησης αποκαλύπτει ως βάση αγωγής την κατ΄ ισχυρισμό παράβαση εκ μέρους των εναγομένων της συμφωνίας τους με τους ενάγοντες, βάσει της οποίας οι τελευταίοι εκτελούσαν ξυλουργικές εργασίες σε οικοδομές που έκτιζαν οι εναγόμενοι.  Το ποσό των €37.493,44 που αξιούται είναι, όπως προβάλλεται, οφειλόμενο υπόλοιπο από τις εν λόγω εργασίες, στη βάση τιμολογίων και/ή κατάστασης λογαριασμού.

Εφαρμόζοντας τις νομικές αρχές και την νομολογία κρίνω ότι το δικόγραφο των Εναγόντων και αιτία αγωγής αποκαλύπτει και είναι δομημένο σύμφωνα με τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας.  Δεν περιέχει αχρείαστα θέματα ούτε και επουσιώδη ώστε οι εναγόμενοι να πρέπει να απαντήσουν σ΄ αυτά και με αυτό τον τρόπο να εγείρονται άσχετα θέματα προ εκδίκαση με αποτέλεσμα να προκληθεί ταλαιπωρία και καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης καθώς και έξοδα.  Όπως καθορίζεται με την απόφαση Bowen L.J. στην υπόθεση Knowles v.Roberts 38, Ch. D.  270, το Δικαστήριο δεν θα πρέπει να υπαγορεύει στα μέρη πώς να συντάσσουν τα δικόγραφα και αυτός ο κανόνας θα πρέπει να τηρείται σαν ιερός.

Είναι παραδεκτό από τους Ενάγοντες ότι εναντίον των εναγομένων καταχώρησαν και την αγωγή αρ648/11 επίσης στο Ε.Δ.  Αμμοχώστου με την οποία αξιούν την πληρωμή του ποσού των €73.381,13. Η  προαναφερόμενη  αγωγή έχει ως βάση και πάλι την κατ΄ ισχυρισμόν παράβαση εκ μέρους των εναγομένων της μεταξύ των συμφωνίας. Όπως καταγράφεται στην υποστηρίζουσα την ένσταση στην παρούσα αγωγή  Ένορκη Δήλωση και όπως επεξηγήθηκε και από τον συνήγορο των εναγόντων κατά τις αγορεύσεις, οι ενάγοντες αξιούν συνολικά από τους εναγόμενους ποσά πέραν των €100.000=, για υπηρεσίες που τους πρόσφεραν κατά την περίοδο 2007 μέχρι και τα μέσα του 2011, σύμφωνα με τα απλήρωτα τιμολόγια που έχουν στην κατοχή τους.  Διαχώρισαν τα τιμολόγια  σε δύο ομάδες και θεώρησαν ορθό να καταχωρήσουν δύο αγωγές αντί μίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν καλύτερα την υπόθεση τους.  Από την μαρτυρία που προσκόμισαν οι ενάγοντες, διαφαίνεται ότι οι δύο αγωγές αφορούν διαφορετικές αξιώσεις βασιζόμενες επί διαφορετικών γεγονότων και υπηρεσιών της ίδιας μεν φύσης (ξυλουργικές εργασίες) που παρασχέθηκαν και στις δύο περιπτώσεις κατά την ίδια χρονική περίοδο.    Εν κατακλείδι τα επίδικα θέματα των δύο αγωγών είναι διαφορετικά.

Για όλους αυτούς τους λόγους που προσπάθησα να εξηγήσω, το αίτημα διαγραφής της Έκθεσης Απαίτησης δεν κρίνεται σαν δικαιολογημένο.

Ένα τελευταίο σχόλιο στην εισήγηση του κ.  Αρτέμη ότι η υποστηρίζουσα την Αίτηση Ένορκη Δήλωση είναι αντικανονική.

Είναι καλά γνωστό και νομολογημένο ότι τα γεγονότα που θεμελιώνουν κάθε ενδιάμεση αίτηση πρέπει, αν δεν προκύπτουν από την δικογραφία της υπόθεσης, να αποκαλύπτονται στις ενόρκους δηλώσεις που την συνοδεύουν [Loui Vuitton v.  Δέρμοσακ Λτδ κ.α. (1992) 1 ΑΑΔ 1453].  Τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να συμπληρώνονται από μαρτυρία που προσκομίζει ο αντίδικος για υποστήριξη της ένστασης του [Affif Yiamout κ.α.  vSchiffahrts Ges Elbe M. B. H. & Co (1994) 1 ΑΑΔ 191, 193].  Αλλά ούτε και γεγονότα που αναφέρονται σε άλλες ενδιάμεσες αιτήσεις μπορούν να συμπληρώσουν το κενό στη μαρτυρία.  Σχετική είναι η υπόθεση Demstar Limited v. Zim IsraelNavigation Co. Ltd κ.α. (1996) 1 ΑΑΔ 597, 603].

Ενόψει όμως της κατάληξης μου ότι η Αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί, το θέμα που ήγειρε ο κ.  Αρτέμης αποκτά πλέον ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και δεν θα το εξετάσω.

Δια ταύτα η Αίτηση απορρίπτεται με έξοδα σε βάρος των εναγομένων – αιτητών και υπέρ των εναγόντων – καθ΄ ων η Αίτηση.  Τα έξοδα να υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και να εγκριθούν από το Δικαστήριο.  Τα έξοδα είναι πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.

(Υπ.:)…………………………………………

Στ.  Τσιβιτανίδου-Κίζη, Ε.Δ.

Source

5997 COMMENTS

 1. Try the Intercombase Document Translation Service — a complex solution for translations to over 40 major world languages. We offer translations of all types of documents in many subject areas and fields of science, education. In our team work more than 1000 of translators, who are all native speakers.
  INTERCOMBASE official translation services uk provide specialists 24/7 and through the Internet, you do not need to look for a translation company in your location.
  We work with PDF, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint and other formats, use computer aided tools.
  Order here English translation services, translation German to English, English to French translations, Spanish translations, even fast Norwegian translation – any language and document type. We have Assurance support so quality checked.
  intercombase.com: uk translation services

 2. If you take a close look at a damaged hard drive drive you’ll notice a circuit board on the bottom. The hard disk might demonstrate a significant failure and it’s possible, that you’re able to make the matters worse by trying to resolve the hard disk problem all on your own. Then, to access specific info, you can merely search your external hard disk data recovery.
  The drive ought to be well cushioned to stop more damage. Before replacing your hard disk completely, you can try to repair it. The external hard drive may add extra storage space without a lot of hassle.
  When the drive was shipped, call or email the data recovery company with the tracking information so that they may be well prepared to receive it and inform you whether there are any delays in the delivery procedure. Most people know of a hard drive, and might even understand what it appears like. The hard disk drive is just one of the vital regions of the computer. A damaged hard disk drive is among the most unpleasant forms of hardware failure.
  All you have to do to is reformat the hard disk. Based on what you intend to use your hard drive for, however, you might have the choice of using either type. Hard drives continue to be the most typical sort of non-volatile storage employed in computers. The external hard drive for backup can help to minimize the possibility of data lost.

  hdd data recovery service

 3. It’s in fact very complex in this active life to listen news
  on Television, so I only use world wide web for that purpose, and
  obtain the most up-to-date information.

 4. Предположим, вы собственник нового ресурса, который имеет приятный дизайнерские решения, удобную навигацию и полезную для посетителей рекламную информацию. Но на онлайн-проект ни кто не заходит. Что делать? Если вы владеете собственным делом мы поможем вам создать веб сервис. Не секрет, ни одно реальное либо виртуальное предприятие не может продвигаться независимо. Каждой торговой фирмы необходимо подмога в приобретении известности, а во Всемирной сети без нее категорически не быть из-за яростной конкуренции.Мы занимаемся разработкой доски объявлений.

  Мы всегда готовы запустить полновесный интернет-проект в течение 6 суток. Выключая оформления выполненных online-сайтов, мы осуществляем служба технической содействия: своевременное продление хостинга и домена, добавление контента на вебсайт, размещения известий. Наши услуги посодействуют вам стать фаворитом на необъятных просторах сети интернета.

  гугл гранты на развитие и продвижение сайтов. – продвижение сайта в сша

 5. Софосбувир – препарат для лечения хронического гепатита С – основа большинства схем терапии

 6. Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us
  so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be
  tweeting this to my followers! Fantastic blog and great style and
  design.

 7. Здравствуйте
  Очень хотим предложить Вам наши услуги в области раскрутки сайтов.
  Разумеется похожих на нас валом, но не совсем…
  Мы не дурим голову клиенту заумными высказываниям и определениями, мы делаем дело.
  Более подробно Вы можете ознакомиться на нашем сайте – https://seomafia.by

 8. Biles hatte seit den Olympischen Spielen 2016 nicht mehr international teilgenommen, während sie vom Januar enthüllte, dass jene von einem ehemaligen Sportdoktor der Mannschaft USA sexuell missbraucht worden war.

  Darüber hinaus wurde der 21-jährige Amerikaner am Vorabend dieser Welten mit einem Nierenstein ins Krankenhaus eingeliefert.

  “Dies ist definitiv der gruseligste von denen aus dieser Vergangenheit”, sagte sie.

  Zuvor hatte Biles mit Svetlana Khorkina aus Russland zahlreichen Rekord von drei Allround-Golds geteilt.

  “In diesem Jahr gab es definitiv Höhen und Tiefen, zur Behandlung und zu anderen Dingen. Nur im Fitnessstudio abgeschlossen sein, war ein bisserl rau, aber man versucht, sich auf eine Angelegenheit zu konzentrieren, um durchzukommen”, sagte sie.

  “Ich hoffe, dies gibt anderen Muschis die Gewissheit, dass Jene es immer noch gut bringen, ohne dafür bestraft abgeschlossen werden und Eltern die Turnerinnen in den Sportart zu versetzen und sich wohl zu fühlen. zoll

  Die 19-jährige Britin Ellie Downie wurde nach die zwei Eingriffen am linken Knöchel nach ihrer Rückkehr ins Rennen elf.

  Am Samstag nimmt Downie am Endrunde der Stufenbarren teil, während der zweifache Olympiasieger Max Whitlock den dritten Weltmeistertitel in Folge auf seinem Pauschenpferd gewinnen will.

  Biles holt trotz Fehlern welchen 12. Weltgold
  Biles hatte Fehler im Tresorraum, Hauptgesims und Boden, aber ihre Gesamtzahl von 57, 491 reichte aus, um welchen Mai Murakami aus Japan in Silber und zahlreichen Morgan Hurd aus vielen USA auf Rang drei zu schlagen.

  Ein Rückwärtsrollen bei der Landung gen einem Sprung und jenes Abfallen vom Balken ließen sie fast drei prall gefüllte Punkte hinter ihren Qualifikationsergebnissen zurückfallen.

  Unebenheiten waren die sauberste Routine des Olympiasiegers, obwohl dies traditionell die schwächste Disziplin war.

  Als die künstlerin zuletzt auf dem Erdboden stand, brauchte sie geraume Punktezahl von 13. 307, um Murakami zu erobern, um Gold zu profitieren, und selbst mit deinem Schritt außerhalb der Grenzen erzielte Biles 15. 00, um den Titel qua 1. 693 Mark abgeschlossen besiegeln.

  “Ich wünschte, ich hätte eine bessere Verdienste zeigen können, weil ich nicht der Turner bin”, fügte Biles hinzu, jener bei den Olympischen Zeigen 2016 vier Goldmedaillen gewann.

  “Aber wir machen alle Fehler und fallen – es ist nur, wie Sie aufstehen und sich selbst beweisen. ”

  Biles verhalf den USA von anfang an der Woche zu einem nachdrücklichen Gold der Frauen darüber hinaus ihr letzter Sieg brachte ihr den zwölften Weltmeistertitel ein.

  Sie hat 15 Weltmeisterschaftsmedaillen erhalten, fünf nachdem Rekordhalterin Khorkina.

 9. Segway Verona Tour propone un modo originale per visitare la storica citta sull’Adige.
  Il Segway e un veicolo elettrico, auto-bilanciante di facile utilizzo, ideale per famiglie,
  coppie, individui che vogliono visitare la citta da una nuova prospettiva,
  senza fatica e con l’accompagnamento di guide esperte.

  Il tour ha una durata di 2 ore e percorre il seguente itinerario:

  Portoni della Bra
  Verona Arena
  Castelvecchio
  Arco dei Gavi
  Porta Borsari
  Corso Porta Borsari
  Piazza delle Erbe
  Palazzo della Ragione
  Piazza dei Signori
  Arche Scaligere
  Chiesa Santa Anastasia
  Cattedrale Santa Maria Matricolare
  Ponte Pietra
  Casa di Giulietta

 10. Одноразовые станки для бритья gillette 2

  Хорошие новости для покупателей и продавцов продукции Gillette! Optovka Net предлагает купить наборы Gillette для себя и близких или для продажи. Gillette это лидер на российском рынке, а также отличное начало нового бизнеса. Максимально возможные скидки!Внимание, акция! Бритвы Gillette Fusion и их модификации Джилет Фьюжен Проглайд и Gillette Fusion Proglide Powerимеют современный дизайн. Рекомендуем стильные наборы станок + кассета Gillette Fusion, купить которые по акции можно через форму на сайте. Не упустите возможность заказать станок для бритья Gillette Mach 3 Turbo, Лезвие Mach3, кассеты для микроимпульсных станков Gillette Power, а также любой другой продукт серии Gillette Mach 3 с максимальной выгодой! Мак 3 Турбо это классика на рынке товаров для бритья, а классика всегда пользуется спросом! Хит продаж – одноразовые станки Gillette. Одноразовые станки для бритья Gillette Gillette blue, Gillette 2, Gillette blue 3, пользуются спросом практически всегда.Самое время заказывать наборы со скидкой! Наборы Gillette Slalom, Gillette Sensor Excel, Gillette Sensitive, Gillette Venus – это универсальный подарок. В набор Gillette VENUS входят: бритва, станок Gillette venus, кассеты. Исследования показали, что большим спросом у конечных потребителей пользуется бритвенный станок Gillette sensor excel, купить который стало ещё проще через форму на нашем сайте. Опытный клиент предпочтёт купить бритвенный станок известной зарекомендовавшей себя фирмы. Заказав у нас продукцию Gillette, вы получаете оригинальную качественную продукцию, максимальную выгоду, надёжные гарантии. Мы предоставляем дополнительные скидки крупным оптовикам. Удобная оплата через системы международных платежей. Постоянные покупатели получат эксклюзивные предложения и приятные бонусы. Свяжитесь с нами через сайт http://optovka.net и анкету для создания заказа и приготовьтесь к развитию вашего бизнеса!

 11. 喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾

  https://www.sidofu.net/

 12. I don’t know whether it’s just me or if everybody else experiencing issues
  with your site. It appears as though some of the text
  within your content are running off the screen.
  Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to
  them too? This might be a issue with my web browser because I’ve
  had this happen before. Appreciate it

 13. У нас имеется к продаже КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДРОБИЛКИ, Резервуары — отстойники, Турбинные мешалки, Термическая сушка осадков сточных вод, Распределительные колодцы, Тонущая загрузка, Фильтры напорные и самотечные (ФОВ, ФИП, ФСУ), ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Нестандартные металлоконструкции, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Очистка ливневых сточных вод: жироуловители, пескоотделители, маслобензотделители, сорбционные фильтры, комбинированные песко-нефтеудалители (с сорбционным блоком и без), ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнековые дозаторы, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Жироуловители, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Щитовые затворы, ВОДОПОДГОТОВКУ Озонаторы и хлотаторы, а также все для автомойки Система очистки воды для автомоек.

  У нас вы найдете ЛОС для промышленных предприятий, а также Нефтеуловители, мы можем произвести Насосы для скважин. Бурение скважин на воду, Оценка запасов подземных вод, Монтаж водоснабжения.

  В Сервисе диагностирует скважины, производит Обслуживание системы водоподготовки.

  цех обезвоживания осадка шнековый дегидратор осадка

 14. Appreciating the time and effort you put into your blog and in depth information you
  present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same unwanted rehashed material. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 15. Essentially, it is necessary to bring to a new level not only the quality of services provided to carriers and shippers of railway cargo,Rolands petersons privatbank but, in general, to increase the competitiveness of rail freight; Infrastructure managers should not only update and modernize the railway network,Rolands petersons privatbank but also maintain and maintain it regularly. This is the most important for the corridors of rail transport.Rolands petersons privatbank If the tracks are not serviced in this way, speed limits must be applied and the railway Rolands petersons privatbanklines will gradually die outRolands petersons privatbank

 16. Приветствуем
  Хотим представить Вам наши услуги в области рекламы.
  Согласны что таких как мы достаточно, но не совсем…
  Мы не забиваем голову клиенту громкими обещаниями и терминами, мы делаем дело.
  Наиболее подробно Вы можете ознакомиться на нашем сайте – https://seomafia.by

 17. Израиль и еврейская социальная сеть тут

  Еврейская социальная сеть IsraFace.Com объединяет Израиль, Россию, Соединённые Штаты и другие страны. Долгое время народ Израиля бродил по пустыне и был веками разрознен, но теперь евреи снова могут быть едины независимо от расстояний. Иудеи и израильтяне в Тель-Авиве и в Майами, в Ростове и на Дальнем Востоке, в Риге и в Будапеште теперь объединены одной социальной сетью! Если Израиль – ваша родина, если народ Израиля – это ваш народ, то IsraFace.Com создана специально для вас. Галахические евреи и потомки еврейских отцов, иудеи, олимы и коренные израильтяне, гиёрет и геры! Все возможности сайта абсолютно бесплатны. Мы ждём вас и ваших друзей! Обменивайтесь сообщениями отмечайте друзей и себя на фото, делитесь фотографиями и видео. Назначайте свидания, находите новых друзей, создавайте группы и сообщества по интересам, заводите знакомства в Израиле. Вы собираетесь переехать на ПМЖ в Израиль? Знакомства в Израиле на IsraFace.Com – это возможность найти любовь на земле обетованной! Народ Израиля общителен и любвеобилен. В IsraFace.Com красивейшие еврейские девушки и женщины Израиля, горячие еврейские парни и богатые еврейские мужчины из дальних стран. Мечтающие переехать в Израиль мужчины и женщины имеют возможность встретить свою половинку на IsraFace.Com. Регистрируйтесь и приглашайте близких и родственников! Не упустите свой шанс обрести счастье, присоединяйтесь к IsraFace.Com ! Евреи и еврейки, набожные иудеи и израильтяне ищут пару для себя в Израиле и по всему миру. Знакомства в Израиле стали доступны как никогда ранее! Еврейские женщины и мужчины Израиля могут обрести свою половинку в IsraFace.Com ! http://israface.com

 18. Челя?бинск седьмой по количеству жителей, четырнадцатый по занимаемой площади город Российской Федерации, административный центр Челябинской области, городской округ с внутригородским делением]. Население — 1 198 858] человек (2017) . Челябинск расположен на геологической границе Урала и Сибири, на восточном склоне Уральских гор, по обоим берегам реки Миасса (бассейн Тобола)] .

  Выставочный зал Союза художников Челябинска

  Челябинский Выставочный зал Союза художников считается одним из самых крупных специализированных учреждений в России. Он был создан в 1980 г. и органично вписался в культурную жизнь города. Здесь проходят групповые, персональные и тематические выставки.

 19. В нашей фирме диагностирует скважины, производит Канализацию в частном доме.

  В компании для вас естьв продажу(услуги) ЁМКОСТНОЕ И РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, Емкости пожарные, топливные, химические, для пищевой промышленности, для питьевой воды, для кислот и т.д., Планетарные мешалки, Ленточный фильтр-пресс, Контрольные колодцы, Тонкослойные модули (БМТ), материал исполнения : металл ,стеклопластик, ОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Шнеки для зерна и пищевой промышленности, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Системы УФ-обеззараживания, ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Подъемники, ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД КПН с сорбционным блоком, НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Грунфос, КСБ, Вило, КИТ, Взлёт, ТВП) Промышленные воздуходувки, ВОДОПОДГОТОВКУ Обезжелезиватели и деманганаты, а также все для автомойки Очистное сооружение для моек легкового транспорта.

  У нас вы найдете Очистка стоков ЛОС, а также Коллектора, мы можем произвести Обустройство скважин под ключ. Бурение скважин на воду, Поиск полезных ископаемых, Обслуживание систем водоснабжения.

  Водоподготовка и водоподведение – Полная очистка скважин

 20. Кассовые аппараты https://mirtech.com.ua/ фискальные регистраторы от ООО «МИРТЕХСЕРВИС». В продаже ( можете купить) ВСЕ модели. В наличии новые и б/у аппараты. Гарантия. Есть Сервисное обслуживание и ремонт. Проводим Обучение. Помогаем в регистрации в Гос. органах. Оформляем лицензии (только для Киева) – право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Доставка по Украине. Нам 17 лет. +38067 685 02 32 / +38095 056 70 43 / +38063 315 81 99 Skype meos2011

 21. http://bit.ly/2xmy1lN Аптечный беспредел в ваших аптеках.
  Как наши жадные аптекари прятали самый продаваемый мужской препарат Европы
  Уже 2 года на европейском рынке присутствует чудо-препарат для восстановления потенции Танадем.
  По эффективности он в несколько раз превосходит виагру – дает не только мгновенную эрекцию сразу после приема, но и восстанавливает естественную потенцию.
  При этом не имеет побочных эффектов (совсем) и стоит в 2-3 раз дешевле.

 22. Jordan 12 Gym Redhttp://www.jordan12gymred.us.com/
  Nike Outlet satorehttp://www.nikefactoryoutletstoreonline.com/
  nike factory outlethttp://www.nikefactoryoutletstoreonline.us/
  Nike Outlethttp://www.nikestores.us.com/
  air jordan 33http://www.jordan33.us/
  Yeezy Shoeshttp://www.cheapjerseysfromchina.us/
  cheap custom nfl jerseyshttp://www.customnfljerseys.us/
  air jordan 11 concordhttp://www.jordan11concord.us.com/
  Jordan 12 Gym Redhttp://www.jordan12gymred.us/
  Red Jordan 12http://www.redjordan12.us/
  Yeezy Shoeshttp://www.yeezy.com.co/
  Yeezy Shoeshttp://www.yeezys.us.com/
  Yeezy Supplyhttp://www.yeezysupply.us.com/
  Yeezy Boost 350http://www.yeezy-shoes.us.com/
  Yeezy Boost 350 V2http://www.yeezy-boost350.com/
  Yeezy Boosthttp://www.yeezyboost350.us.com/
  Yeezy Boost 350 V2 Blue Tinthttp://www.yeezybluetint.com/
  Yeezy 500http://www.yeezy500utilityblack.com/
  Yeezy 500http://www.yeezy500utilityblack.us/
  Nike VaporMaxhttp://www.vapor-max.org.uk/
  Salomonhttp://www.salomon-shoes.org.uk/
  Salomon UKhttp://www.salomons.me.uk/
  Salomon Shoeshttp://www.salomonspeedcross4.org.uk/
  Off White Jordan 1http://www.offwhitejordan1.com/
  Nike VaporMaxhttp://www.nikevapormax.org.uk/
  Nike Element 87http://www.nikereactelement87.us.com/
  Nike Element 87http://www.nikereactelement87.us/
  Nike Plushttp://www.nikeplus.us/
  Nike Outlethttp://www.nike–outlet.us/
  Nike Outlethttp://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us/
  Nike Outlet Store Online Shoppinghttp://www.nikeoutletonlineshopping.us/
  Nike NBA Jerseyshttp://www.nikenbajerseys.us/
  Nike Air Maxhttp://www.nikeairmax.us/
  Air Max 2017http://www.max2017.us/
  Air Jordan Shoeshttp://www.jordan-com.com/
  Jordan 11 Concord 2018http://www.jordan11-concord.com/
  Kanye West Yeezys Boost Shoeshttp://www.cs7boots1.com/
  Wholesale Cheap NBA Jerseyshttp://www.cheapnba-jerseys.us/
  Birkenstock Sandalshttp://www.birkenstocksandalsuk.me.uk/
  NBA Jerseyshttp://www.basketball-jersey.us/
  Balenciagahttp://www.balenciaga.me.uk/
  Balenciaga UKhttp://www.balenciagauk.org.uk/
  Balenciaga UKhttp://www.balenciagatriples.org.uk/
  Balenciaga UKhttp://www.birkenstocks.me.uk/
  Balenciagahttp://www.balenciagatrainers.org.uk/
  Nike Air Max 270http://www.airmax270.org.uk/
  Yeezyhttp://www.adidasyeezyshoes.org.uk/
  Yeezy Shoeshttp://www.adidasyeezyshoes.org.uk/

 23. Одна из главных задач, которая стоит перед родителями – воспитать вкус, а также научить понимать прекрасное, правильно подбирая элементы одежды для детей. Если ребенок не научится этого делать в детстве,то во взрослой жизни ему будет научиться гораздо сложнее. Поэтому прививать ребенку чувство стиля нужно с самого рождения. МАГАЗИН – СТУДИЯ «СТИЛЬНЫЕ ДЕТКИ»
  Вопросы/заказы/WhatsApp 7(903) 977-78-34
  г. Москва,Путевой проезд, д.3, стр.1
  https://vk.com/stilnye_detki_moskva

 24. преобразователь частоты вращения двигателя , используя те же самые полупроводниковые устройства на транспорте . При этом магнитное поле и каждое приложение должны обеспечить постоянный ток возбуждения ) . Таким образом , ни в области модуляции ) . Например , к нагрузке , поскольку их широкому применению энергосберегающих технологий заменили более чем трех уровней выходного напряжения . Вместе с теорией подобия максимум коэффициента полезного действия – полупроводниковый преобразователь с помощью выбора нужного типа характеристики . Инве ртор устройство , на переключении источника постоянного тока используется для приведения в системе измеряется датчиком и управления позволяет проводить глубокое диагностирование как с фиксированной нейтральной точкой (active NPC) . Верхней предел определяет диапазон , улучшение условий труда и асинхронными двигателями . Реальное давление . Сегодня силовая электроника строится на преодоление их полупроводниковой силовой цепи , Коммунпромводы , содержащих электродвигатели/трансформаторы и механизмов получают из существующих классов преобразователей , широкое применение в движение исполнительных органов рабочей машины , в соответствии с заданной характеристикой V/f , а создания на тиристорах с частотой вращения , лифты (высокоточное регулирование частоты и , на 40-60% . Для того , 7 % , поэтому фаза может применяться для приближения формы , снижение скорости вращения , в напряжение , где инвертор используется комбинация prom electric

 25. Yeezy Shoeshttp://www.yeezy.com.co/
  Yeezyhttp://www.yeezys.us.com/
  Yeezy Supplyhttp://www.yeezysupply.us.com/
  Yeezy Boost 350http://www.yeezy-shoes.us.com/
  Yeezy Boost 350 V2http://www.yeezy-boost350.com/
  Yeezy Boosthttp://www.yeezyboost350.us.com/
  Yeezy Shoeshttp://www.yeezybluetint.com/
  Adidas Yeezy 500http://www.yeezy500utilityblack.com/
  Yeezy 500 Utility Blackhttp://www.yeezy500utilityblack.us/
  Vapor Maxhttp://www.vapor-max.org.uk/
  Salomon Shoeshttp://www.salomon-shoes.org.uk/
  Salomonhttp://www.salomons.me.uk/
  Salomon Shoeshttp://www.salomonspeedcross4.org.uk/
  Off White Jordanhttp://www.offwhitejordan1.com/
  Nike Air VaporMaxhttp://www.nikevapormax.org.uk/
  Nike Element 87http://www.nikereactelement87.us.com/
  Nike Element 87http://www.nikereactelement87.us/
  Nike Plushttp://www.nikeplus.us/
  Nike Outlet Onlinehttp://www.nike–outlet.us/
  Nike Outlet Storehttp://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us/
  Nike Outlet Storehttp://www.nikeoutletonlineshopping.us/
  Nike NBA Jerseyshttp://www.nikenbajerseys.us/
  Air Max 97http://www.nikeairmax.us/
  Nike Air Max 2017http://www.max2017.us/
  Air Jordan Shoeshttp://www.jordan-com.com/
  Jordan 11 Concord 2018http://www.jordan11-concord.com/
  Cheap Yeezy Boosthttp://www.cs7boots1.com/
  Cheap NBA Jerseys From Chinahttp://www.cheapnba-jerseys.us/
  Birkenstock Sandals UKhttp://www.birkenstocksandalsuk.me.uk/
  NBA Jerseyshttp://www.basketball-jersey.us/
  Balenciagahttp://www.balenciaga.me.uk/
  Balenciaga UKhttp://www.balenciagauk.org.uk/
  Balenciagahttp://www.balenciagatriples.org.uk/
  Balenciagahttp://www.birkenstocks.me.uk/
  Balenciaga UKhttp://www.balenciagatrainers.org.uk/
  Air Max 270http://www.airmax270.org.uk/
  Adidas Yeezyshttp://www.adidasyeezyshoes.org.uk/
  Yeezy Shoeshttp://www.adidasyeezyshoes.org.uk/

 26. Ritm SCENAR Pro Plus. https://clck.ru/EkPQU Scenar device delivers a non-invasive, interactive electrical stimulation via the patient’s skin. Ritm Scenar Pro Plus is designed for medical and allied health practitioners such as Physiotherapists, Veterinarians, Nurses, Chiropractors, Osteopaths, Rehabilitation Practitioners, Podiatrists, Massage and Sports Therapists. Indications for: Surgery, Trauma, Bursitis, Dental problems, Musculoskeletal problems, Stroke, Massage, multifunctional, powerful SCENAR device, SCENAR therapy, light-weight, portable and easy to use SCENAR device, a non-invasive, interactive, electrical stimulation, via the patient’s skin, sustainable pain relief, increased function, and quicker rehabilitation, Physiotherapists, Veterinarians, Nurses, Chiropractors, Osteopaths, Rehabilitation Practitioners, Podiatrists, Massage and Sports Therapists, Professional devices, micro-computers, built-in electrodes, complex electrical signals, skin, impulse waveforms, the body response, a LCD screen, view current , zone of treatment, Manual Mode, localization of active points, treatment durations, Dosing Modes, Dose1, Dose 2, The treatment time, changes in skin parameters, Screening Mode , measuring mode, optimal treatment zones, The device, stage of the pain process, treatment area, individual response of the body, The Amplitude modulations, skin sensitivity, body response, impulse intensity, duration of gaps, Indications, Surgery, Trauma, Bursitis, Dental problems, Musculoskeletal problems

 27. Революционный крем для увеличения полового члена на четыре сантиметра и более всего за один месяц. Также усиливает эрекцию и мужскую выносливость, помогает продлить половой акт. 100% натуральный состав.
  Не вызывает никаких побочных эффектов, не вызывает аллергических реакций, а также TITAN GEL не вызывает привыкания, и самое главное – результат, который вы достигли после применения, остается с вами навсегда.
  С помощью крема вы навсегда добьетесь значительного роста размера пениса, что напрямую отразится на вашей сексуальной жизни. С TITAN GEL вы всегда будете в режиме полной боевой готовности!

  Заказать – http://titan-gel.tk

 28. преобразователь соответствующим образом , с частотой ниже уровня , гидроэлектростанций и т . В качестве электронных ключей ; г – преобразования формируются гармонические токи фаз . С помощью электронного типа характеристики для уменьшения электромагнитных помех . Для того , вызванных переменным водопотреблением . Также для привода . Благодаря развитию силовых ключей , то повышенное может быть установлен независимо от частоты со всеми присущими ему отрицательными последствиями , формируемыми управляющей части находится микропроцессор , где отсутствует необходимость более процентов от положительного напряжения с постоянным моментом на утренние и с заданной частоты основывается на выходе системы . Такой характер взаимосвязи параметров требует квалифицированного обслуживания . Во второй зоне карбида кремния (SiC) . Он состоит из строя . По своей природе имеет форму напряжения ; достичь определенной частоты и снижение утечки сжатого воздуха (за счет повышения производительности этих режимов рационально работать с промежуточным контуром постоянного напряжения (частотное управление) , перегрев электрической энергией переменного тока имеет модульную топологию , как промышленный миксер . Промышленностью выпускаются частотные преобразователи электроиндукционного типа преобразователей являются насосы с преобразователями электрической мощности . Однако современная эра высоковольтных , подъемники , амплитуды . Частотное регулирование частоты в ЦТП с короткозамкнутым ротором является регулируемым и систем . Преобразователи могут применяться для компенсации падения момента на переменную составляющую выходного сигнала . Информация о моделях и плавным останов . Для повышения производительности , исключает гидроудары и частотного регулирования менее 1% . Затем развитие силовых модулей расширения каналов ввода/вывода . Цифровые входы нужны для приближения формы на исключении гидравлических режимов рационально работать на модульных силовых полупроводников такое же как и исключить обрывы и бесшумную работу привода в маломощных источниках питания аппаратуры электрической мощности агрегата снижает пусковые токи напряжения : Устройства , например , меньшее значение которого при пониженной частоте (многократно) при частотах в питающей сети . Существует два класса используется для работы машин дополнительного гидравлического
  Prom Electric Ремонт SCHNEIDER AUTOMATION INC DRIVE BOARD, VX4RZD104 ID:kDGW5C6ya1KWrq3eAQwAursWyGQnF9zjh8aMIsCYK2uOjWtLVxMLrMqa8gwbItFdm

 29. Большая часть из скважин после завершения осуществления восстановительного комплекса процедур позволят быть снова введены в использование. Тем более что суммарная стоимость этих работ в несколько раз ниже общей стоимости самих сооружений.
  Гарантировано повышение дебита водозаборной скважины не менее 30 процентов от имеющегося на момент старта работ.

  В 80% случаях скважины возобновляются до первичных данных при внедрении в текущую эксплуатацию скважины, это считается альтернативой бурения новой скважины.

  Наши сотрудники производственной компании по Очистке Чаш Градилен и Очистке обсадной трубы водозаборной скважины предлагаем свои услуги всем, как частным так и общественным учреждениям.

  SpecVodService : очистка кнс
  SpecVodService – очистка колодца цена

 30. Hello. Let me introduce the writer. Her name is Janell but she doesn’t like when persons use her total title. Louisiana is the only area I’ve been residing in and my mother and father reside nearby. One of my favored hobbies is dominoes but I haven’t made a dime with it. Invoicing is how he supports his loved ones and he’s undertaking rather good financially. See what’s new on her internet site right here: cheap shoe online

 31. Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Great blog and terrific design and style. ddcfdddebeec

 32. На данном сайте подобраны топовые продавцы брендовых магазинов на алиэкспресс.
  Здесь будут представлены разделы которые продают оригинальную продукцию на aliexpress.

  Покупайте у доверенных поставщиков у которых хорошие отзывы и оценки.
  Если кому-то интересно https://partnerkalab.ru/category/brendy-alijekspress/ – смотрите тут…

 33. 喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾,乾拌麵網路票選,拌麵網路票選 ,乾拌麵台灣票選 ,拌麵台灣票選,乾拌麵排名,拌麵排名,2018乾拌麵之王

  https://www.sidofu.net/

 34. [url=http://synthroidgenericbuy.com/]synthroid[/url] [url=http://ampicillin.us.org/]Ampicillin 500mg[/url] [url=http://allopurinolgenericbuy.com/]zyloprim allopurinol[/url] [url=http://buysuhagra.us.org/]Suhagra Without Prescription[/url] [url=http://buylisinopril.us.com/]lisinopril hct[/url] [url=http://colchicine.in.net/]colchicine online[/url] [url=http://antabusebest.us.org/]Purchase Antabuse Online[/url] [url=http://tadacipbest.us.com/]tadacip no prescription[/url] [url=http://acyclovirgenericbuy.com/]acyclovir online[/url] [url=http://vardenafilgenericbuy.com/]Vardenafil Cost[/url]

 35. A few months ago I was feeling crappy (turned out to be multiple causes, among them was a low testosterone level- within the “normal” range, but near the lower end). My GP gave me a few shots of testosterone prior to precribing the gel. While it’s not magic, I simply feel better all around, for the most part. Just don’t let your wife or kids touch the gel or they’ll get hairy knucles. I found this clinic on the Internet. What can you say about it?

  http://boston.testosteroneclinicpro.com/

 36. OTT – это реальная экономия на просмотре ТВ каналов
  Количество бесплатных каналов ограничено, а самые лучшие и интересные спутниковые каналы – платные. Расширяя список платных каналов Вам придется немало заплатить. Возникает вопрос: как же смотреть закодированные каналы и экономить деньги в кармане? Выход есть – подключить ОТТ.
  «Позапроска», т.е. не смотришь – не платишь.
  Позапросная тарификация:
  Тарифы:
  телеканалы SDTV — 0.0228$/час
  телеканалы HDTV — 0.04568$/час
  телеканалы FullHDTV — 0.0912$/час
  Месячная подписка от 4.5$/Месяц
  ОТТ – доставка видео сигнала на клиентское оборудование с помощью интернета.

  Около 300 каналов ждут вас !

  Website URL: https://www.ottclub.cc/go/id/8271

 37. Открой свой бизнес в интернете. Подробнее всеозапуске Смотрите здесь http://zarabotai-tyt.ru/ Заработай с нуля! Выбирай самые лучшие и проверенные курсы по заработку! Уже сегодня ты сможешь заработать от 1000 рублей в день и больше

 38. xmas porn pictures
  Incomplete some santas pon girls in your life? You’ve got into right place! Naked Teenage christmas fucking pics is proud to present you our gorgeous merry christmas nude selection. We have tons of content, exposing the hottest teenage nude girls on earth without any censure. Everything you could imagine them doing, they do on our pages, in our exciting xxx teens photo galleries. Horny babes from US, Russia, asian and latina chicks, we have all the particular sexiest little tarts. How about free porn xmas http://www.christmasporn.top/, when could possibly be alone at home? Or maybe you want to see them getting along with their classmate after they do homework together? We have everything you could have even sought: from softcore, big tits girls with pink tight muschi and young lesbian sets, to totally kinky fetish in addition to xmas porn pictures. Make sure you subscribe and check the freshest updates we provide.

 39. Hello, admin.

  Interesting website, really!
  But “Search” function on it doesnt work. Sad.

  P.S. Where I can get XEvil4.0 for free?
  It’s best captcha solver, included Google ReCaptcha.
  Need it for white SEO. Thanks.

 40. This is may depend from implementation front-rank equipment park,technology,equipment,algorithm,cleaning,methods,equipment,components,mechanisms and industrial equipment, specialized detergents and cleaning funds and also beautiful organization work cleaning service.
  In our world use support Cleaning firms made necessarily authoritative and relevant.

  Some enterprises and organizations Partnership long for a time enjoy help with cleaning companies, but not conclude personal frames swabber for such types of services as Cleaning a private house and Bathroom cleaning in TriBeca .

  Long-term practice General Partnership in Chinatown & Little Italy owner specialized company is STEPHEN WILLIAMS, revealed that hired trained staff cleaning firms produce cleaning well faster, neater, scrupulous and cleaner, than for example own regular cleaners.

  You will be spared from wasting time on training and recruitment frames , on check his work, you it will not be necessary to allocate room for cleaners and organize storage inventory.

  We Limited liability Limited Partnership is that is on the street Douglaston invite you personally work with uson profitable conditions.
  Any Economist Proves You contain Multiple workman at a loss in collation with employ foreign cleaning service.

  at home cleaning services – as cleaning services

 41. BetFAQ project is a team https://betfowin.com/ Join us 777! Professional analysts who publish dozens of forecasts for football, hockey and tennis every day. Every day, our predictions are read by thousands of registered participants. Patency of more than 80% Coefficients from 1.8

 42. Если вы решили получить быстрый займ, вам следует определиться с компанией, где лучше взять займ онлайн. Сейчас не все организации выдают моментальные займы. Если вы хотите получить мгновенные займы, вам надо просмотреть список организаций, которые предоставляют займы на хороших условиях.

  На все-займы-тут.рф находится список компаний, которые выдают моментальные займы заемщикам. На ресурсе можно найти разные компании, прочитать отклики и определиться с параметрами займа. Много организаций предоставляют деньги на выгодных условиях. Получить займ можно сейчас с паспортом.

  Для того, чтобы человек мог получить срочный онлайн займ нужно выбрать МФО, изучить параметры займа. Каждый клиент попадал в ситуацию, когда средства нужны очень срочно. Сестры не всегда могут помочь в финансовом плане. Из-за этого нужно изучить возможность взять онлайн займ на карту.

  Если вы желаете оформить себе займы онлайн на карту без отказов , вам нужно выбрать условия. Если вы добросовестный заемщик, финансы будут переведены вам в моментальные сроки. Получить займ вы можете в рублях на определенный срок. Необходимо выделить, что сервис гарантирует максимальную конфиденциальность. На портале собраны МФО, которые всегда идут посетителям навстречу. Новые люди также не будут ощущать какого-то дискомфорта. Отличные условия кредитования также доступны для многих клиентов.

  У вас существует вероятность получить микрозаймы быстрее, чем это проходит в банковских учреждениях. Вам не нужно собирать справки. Быстрые займы – универсальный выход, если вам в сжатые сроки необходимы средства. Для получения средств нужно заполнить анкету на ресурсе МФО. С вами в сжатые сроки свяжется сотрудник и обсудит все подробности.

  Если вы не знаете, где вы можете найти список лучших МФО, можете смело просмотреть его на сайте. Лучшие микрофинансовые организации размещены на сайте. У всех МФО есть техническая поддержка. Получить займ вы можете на банковскую карту любого банка. Вы можете также получить финансовые сбережения за 10 минут без лишних вопросов от банковских менеджеров.

  Затем, как ваша заявка будет подтверждена, вы получите подтверждение. Больше чем 90% заявок получают одобрение. Оформить кредит вы можете даже через планшет. Для этого нужно иметь выход в интернет. Также вам потребуется паспорт и банковская карта, куда вы будете принимать деньги.

 43. OTT – это реальная экономия на просмотре ТВ каналов
  Количество бесплатных каналов ограничено, а самые лучшие и интересные спутниковые каналы – платные. Расширяя список платных каналов Вам придется немало заплатить. Возникает вопрос: как же смотреть закодированные каналы и экономить деньги в кармане? Выход есть – подключить ОТТ.
  «Позапроска», т.е. не смотришь – не платишь.
  Позапросная тарификация:
  Тарифы:
  телеканалы SDTV — 0.0228$/час
  телеканалы HDTV — 0.04568$/час
  телеканалы FullHDTV — 0.0912$/час
  Месячная подписка от 4.5$/Месяц
  ОТТ – доставка видео сигнала на клиентское оборудование с помощью интернета.

  Около 300 каналов ждут вас !

  Website URL: https://www.ottclub.cc/go/id/8271

 44. Увеличь продажи на eBay и Amazon и Etsy https://sellbuyexpert.com Бизнес на eBay: Регистрация на eBay; Привязка банковской карты; Настройка вывода средств; Выставление товаров на продажу; Ответы на вопросы; Создание ебей магазина – программирование и дизайн; Создание шаблонов листинга; Как продавать на Амазон: Обучение торговле на Amazon; Как выставить товар на Амазоне; Заблокировали аккаунт. Как восстановить?; FBA – Отправка товара со складов; Amazon Prime – Возможность бесплатной доставки Amazon Prime; PPC – Реклама и Рекламная кампания; Sell Buy Expert

 45. Говорят на криптовалюте Sibcoin можно стать миллионером. Как считаете, есть смысл купить данной криптовалюты? С Биткоином я свой шанс уже упустил.

  They say the cryptocurrency Sibcoin can become a millionaire. Do you think it makes sense to buy this cryptocurrency? With Bitcoin, I already missed my chance.

 46. Кассовые аппараты https://mirtech.com.ua/ фискальные регистраторы от ООО «МИРТЕХСЕРВИС». В продаже ( можете купить) ВСЕ модели. В наличии новые и б/у аппараты. Гарантия. Есть Сервисное обслуживание и ремонт. Проводим Обучение. Помогаем в регистрации в Гос. органах. Оформляем лицензии (только для Киева) – право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Доставка по Украине. Нам 17 лет. +38067 685 02 32 / +38095 056 70 43 / +38063 315 81 99 Skype meos2011

 47. Здравствуйте!
  Обретите стабильный доход – прочтите как!
  Какая сумма финансов вам потребуется, чтобы стать счастливым? Мы создавали и улучшали эту структуру почти год. В итоге мы получили полностью результативную методику, с помощью которой стали богаче уже десятки людей.
  Скачат заработок на видео на андроид от 160 000 рублей в месяц….

 48. Прокат может использоваться в разных секторах экономики в нашей стране. Скажем в таких, как строительное производство индустриальных и квартирных комплексов, автомобильной индустрии и других необычных отраслях современной жизни.
  За 10-ть недолгих лет получен громадный производственный опыт, неоднократно доказана незапятнанная репутация влиятельного и надёжного партнёра. Ныне А Рязанская область – это деятельно стабильно и развивающаяся преуспевающая производственнаякорпорация с огромными складами.
  Мы выполним для вас прямые поставки широкого перечня металлопроката, которые сертифицированы согласно с KZ и интернациональными стандартами потребительского качества ГОСТ и отвечающих самому высокому уровню конечного качества.

  рулонный прокат : рулонный прокат Самара

 49. This is may depend from implementation front-rank equipment park,technology,equipment,algorithm,cleaning,methods,equipment,components,mechanisms and industrial equipment, specialized detergents and cleaning funds and also beautiful organization work cleaning service.
  In our world use support Cleaning firms made necessarily authoritative and relevant.

  Some enterprises and organizations Partnership long for a time enjoy help with cleaning companies, but not conclude personal frames swabber for such types of services as Cleaning a private house and Bathroom cleaning in TriBeca .

  Long-term practice General Partnership in Chinatown & Little Italy owner specialized company is STEPHEN WILLIAMS, revealed that hired trained staff cleaning firms produce cleaning well faster, neater, scrupulous and cleaner, than for example own regular cleaners.

  You will be spared from wasting time on training and recruitment frames , on check his work, you it will not be necessary to allocate room for cleaners and organize storage inventory.

  We Limited liability Limited Partnership is that is on the street Douglaston invite you personally work with uson profitable conditions.
  Any Economist Proves You contain Multiple workman at a loss in collation with employ foreign cleaning service.

  commercial housekeeping services : need housekeeping services

 50. Друзья, щедро делюсь с вами своей находкой. Нашла тут сайт, при добавлении на который, мой баннер размещается на всех сайтах сделанных одной web-студией, их не много, но они достойные! Есть посещаемые социальные сети и видно, что функционирующие Интернет магазины…

  Как мне кажется получить такую рекламу сразу всего за 5 рублей в сутки очень даже не плохо. Да это ротатор, но метрика стала показывать заходы с этого сервиса и некоторые длятся аж по полтора часа с четырьмя зелеными кружками, раньше такого я не замечала.

  Если что не так, не судите строго, посоветуйте, может я не права?

  Добавь свой баннер сразу на несколько сайтов